THE 5-SECOND TRICK FOR BETGARANTI

The 5-Second Trick For betgaranti

Een bankgarantie is een eenzijdige en zelfstandige verbintenis van de financial institution om namens en voor rekening en risico van haar cliënt, onder de voorwaarden zoals vastgesteld in de garantie, een bepaald bedrag te betalen aan de ontvanger van de garantie - de begunstigde - wanneer de cliënt zijn in de garantie met title genoemde verplich

read more